Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin: Po kontakcie substancji ze skórą usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody., zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia ze składnikami takimi jak cyjanek, fosforek glinu. Po stosowaniu środków ochronnych odzież ochronną należy wyprać. Jest to zabieg obowiązkowy dla wszystkich środków ochrony roślin zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne

Pielęgnacja skóry rąk – DEB

Pielęgnacja skóry w miejscu pracy to temat często zaniedbywany. Tymczasem około 95% chorób zawodowych skóry dotyczy dłoni. Kompleksowy program ochrony skóry DEB okresla 3 kroki dzięki którym zapewniamy skórze czystość i pielęgnację: Ochrona przed pracą. Stosowanie środków ochrony przed pracą ma za zadanie odgraniczyć skórę od niebezpiecznych składników, promieni UV. Do przykładów środków ochrony należą

Czynniki biologiczne

Mianem czynników biologicznych określamy drobnoustroje komórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego. Wśród czynników biologicznych wyróżniamy: Wirusy: szczególnie na ich działanie narażeni są pracownicy segmentów leśnictwa, weterynarii, ogrodów zoologicznych,ferm itp. Choroby wirusowe rozprzestrzeniane są drogą kropelkową. Przy kichaniu, kaszlu lub głośnym mówieniem osoby chorej. Zdolność wzrostu i rozmnażania następuję wyłącznie wewnątrz komórki zarażonej. Bakterie:

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki

W zależności od natężenia i pola częstotliwości pola elektromagnetycznego wywołuje ono powstanie różnego typu schorzeń i zaburzeń u pracownika. Niekorzystne objawy pojawiają się pod wpływem promieniowania, które może oddziaływać w dwojaki sposób: Efekt termiczny – powstaje na skutek zmiany części energii promieniowania na ciepło. Podwyższenie temperatury ciała i jego narządów prowadzi do powstania zmian patologicznych.

Hałas

Hałas – niekorzystne oddziaływanie dźwięków złożonych o różnej częstotliwości. Według Polskich Norm hałas jest dźwiękiem o dowolnym charakterze akustycznym. Jest niepożądany w określonych warunkach. Powoduje około 10% chorób zawodowych jakie występują w Polsce. Rodzaje hałasu: słyszalny od 16Hz do 16 000 Hz niesłyszalny od 2Hz do 50Hz infradźwiękowy oraz 10 000 Hz – 100 000

Praca na wysokości – definicja

Definicja: Pracą na wysokości nazywamy czynności wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Wykluczenia: Do tego rodzaju prac nie zaliczamy czynności, które wykonywane są jeżeli powierzchnia jest osłonięta „pełnymi ścianami” lub szybami ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m. Pracą na wysokości nie nazywamy również prac

Wypadek w pracy – ustalanie przyczyn

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę jeśli chodzi o ustalanie przyczyn wypadków przy pracy. Przedstawiamy również praktyczne wskazówki jak to zrobić w właściwy i prawidłowy sposób. Zbieranie danych – wypadek przy pracy Podczas określania przyczyny wypadków największa trudność sprawia określenie przyczyny zewnętrznej, która spowodowała wypadek. Często występują również błędy podczas przygotowywania dokumentacji

Czynnik niebezpieczny – definicja BHP

Czynnikiem niebezpiecznym nazywamy czynnik środowiska pracy, który oddziałując na pracującego doprowadza lub może doprowadzić do urazu. Niebezpieczne czynniki, które występują podczas wykonywania pracy dzielimy na: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Wyróżniamy następujące czynniki niebezpieczne fizyczne w środowisku pracy (przykłady): Poruszające się maszyny Położenie stanowiska pracy ponad poziomem morza, spadające przedmioty (np. obluzowane części maszyn, narzędzia,

Wypadek przy pracy – podstawowe informacje

Z definicji wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie to wywołuje uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą. Aby incydent uznać za wypadek przy pracy wszystkie te zdarzenia muszą zaistnieć wspólnie. Najtrudniejsze w ocenie wypadku przy pracy jest zdiagnozowanie przyczyny zewnętrznej, która wywołała incydent. Czynnikiem zewnętrznym, powodującym wypadki