Praca na wysokości – definicja

Definicja: Pracą na wysokości nazywamy czynności wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Wykluczenia: Do tego rodzaju prac nie zaliczamy czynności, które wykonywane są jeżeli powierzchnia jest osłonięta „pełnymi ścianami” lub szybami ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m. Pracą na wysokości nie nazywamy również prac

Wypadek w pracy – ustalanie przyczyn

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę jeśli chodzi o ustalanie przyczyn wypadków przy pracy. Przedstawiamy również praktyczne wskazówki jak to zrobić w właściwy i prawidłowy sposób. Zbieranie danych – wypadek przy pracy Podczas określania przyczyny wypadków największa trudność sprawia określenie przyczyny zewnętrznej, która spowodowała wypadek. Często występują również błędy podczas przygotowywania dokumentacji

Czynnik niebezpieczny – definicja BHP

Czynnikiem niebezpiecznym nazywamy czynnik środowiska pracy, który oddziałując na pracującego doprowadza lub może doprowadzić do urazu. Niebezpieczne czynniki, które występują podczas wykonywania pracy dzielimy na: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Wyróżniamy następujące czynniki niebezpieczne fizyczne w środowisku pracy (przykłady): Poruszające się maszyny Położenie stanowiska pracy ponad poziomem morza, spadające przedmioty (np. obluzowane części maszyn, narzędzia,

Wypadek przy pracy – podstawowe informacje

Z definicji wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie to wywołuje uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą. Aby incydent uznać za wypadek przy pracy wszystkie te zdarzenia muszą zaistnieć wspólnie. Najtrudniejsze w ocenie wypadku przy pracy jest zdiagnozowanie przyczyny zewnętrznej, która wywołała incydent. Czynnikiem zewnętrznym, powodującym wypadki

Podstawy Ergonomii

Ergonomia (z języka greckiego ergon – praca, zaś nomos – prawa naturalne) to interdyscyplinarna nauka, która zajmuje się przystosowaniem narzędzi, maszyn, warunków pracy i środowiska, a przy tym zapewniając sprawne i bezpieczne wykonywanie danej pracy. Ergonomia to dążenie do jak najbezpieczniejszej pracy, która jednocześnie sprawia człowiekowi radość, dzięki czemu jest on bardziej wydajny. Ergonomie można