Czynniki biologiczne

Mianem czynników biologicznych określamy drobnoustroje komórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego. Wśród czynników biologicznych wyróżniamy: Wirusy: szczególnie na ich działanie narażeni są pracownicy segmentów leśnictwa, weterynarii, ogrodów zoologicznych,ferm itp. Choroby wirusowe rozprzestrzeniane są drogą kropelkową. Przy kichaniu, kaszlu lub głośnym mówieniem osoby chorej. Zdolność wzrostu i rozmnażania następuję wyłącznie wewnątrz komórki zarażonej. Bakterie:

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki

W zależności od natężenia i pola częstotliwości pola elektromagnetycznego wywołuje ono powstanie różnego typu schorzeń i zaburzeń u pracownika. Niekorzystne objawy pojawiają się pod wpływem promieniowania, które może oddziaływać w dwojaki sposób: Efekt termiczny – powstaje na skutek zmiany części energii promieniowania na ciepło. Podwyższenie temperatury ciała i jego narządów prowadzi do powstania zmian patologicznych.

Hałas

Hałas – niekorzystne oddziaływanie dźwięków złożonych o różnej częstotliwości. Według Polskich Norm hałas jest dźwiękiem o dowolnym charakterze akustycznym. Jest niepożądany w określonych warunkach. Powoduje około 10% chorób zawodowych jakie występują w Polsce. Rodzaje hałasu: słyszalny od 16Hz do 16 000 Hz niesłyszalny od 2Hz do 50Hz infradźwiękowy oraz 10 000 Hz – 100 000