Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki

W zależności od natężenia i pola częstotliwości pola elektromagnetycznego wywołuje ono powstanie różnego typu schorzeń i zaburzeń u pracownika. Niekorzystne objawy pojawiają się pod wpływem promieniowania, które może oddziaływać w dwojaki sposób: Efekt termiczny – powstaje na skutek zmiany części energii promieniowania na ciepło. Podwyższenie temperatury ciała i jego narządów prowadzi do powstania zmian patologicznych.