Czynniki biologiczne

Mianem czynników biologicznych określamy drobnoustroje komórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego. Wśród czynników biologicznych wyróżniamy: Wirusy: szczególnie na ich działanie narażeni są pracownicy segmentów leśnictwa, weterynarii, ogrodów zoologicznych,ferm itp. Choroby wirusowe rozprzestrzeniane są drogą kropelkową. Przy kichaniu, kaszlu lub głośnym mówieniem osoby chorej. Zdolność wzrostu i rozmnażania następuję wyłącznie wewnątrz komórki zarażonej. Bakterie: