Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin: Po kontakcie substancji ze skórą usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody., zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia ze składnikami takimi jak cyjanek, fosforek glinu. Po stosowaniu środków ochronnych odzież ochronną należy wyprać. Jest to zabieg obowiązkowy dla wszystkich środków ochrony roślin zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne

Pielęgnacja skóry rąk – DEB

Pielęgnacja skóry w miejscu pracy to temat często zaniedbywany. Tymczasem około 95% chorób zawodowych skóry dotyczy dłoni. Kompleksowy program ochrony skóry DEB okresla 3 kroki dzięki którym zapewniamy skórze czystość i pielęgnację: Ochrona przed pracą. Stosowanie środków ochrony przed pracą ma za zadanie odgraniczyć skórę od niebezpiecznych składników, promieni UV. Do przykładów środków ochrony należą