Czynniki biologiczne

Mianem czynników biologicznych określamy drobnoustroje komórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego. Wśród czynników biologicznych wyróżniamy: Wirusy: szczególnie na ich działanie narażeni są pracownicy segmentów leśnictwa, weterynarii, ogrodów zoologicznych,ferm itp. Choroby wirusowe rozprzestrzeniane są drogą kropelkową. Przy kichaniu, kaszlu lub głośnym mówieniem osoby chorej. Zdolność wzrostu i rozmnażania następuję wyłącznie wewnątrz komórki zarażonej. Bakterie:

Hałas

Hałas – niekorzystne oddziaływanie dźwięków złożonych o różnej częstotliwości. Według Polskich Norm hałas jest dźwiękiem o dowolnym charakterze akustycznym. Jest niepożądany w określonych warunkach. Powoduje około 10% chorób zawodowych jakie występują w Polsce. Rodzaje hałasu: słyszalny od 16Hz do 16 000 Hz niesłyszalny od 2Hz do 50Hz infradźwiękowy oraz 10 000 Hz – 100 000