Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin: Po kontakcie substancji ze skórą usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody., zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia ze składnikami takimi jak cyjanek, fosforek glinu. Po stosowaniu środków ochronnych odzież ochronną należy wyprać. Jest to zabieg obowiązkowy dla wszystkich środków ochrony roślin zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne

Praca na wysokości – definicja

Definicja: Pracą na wysokości nazywamy czynności wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Wykluczenia: Do tego rodzaju prac nie zaliczamy czynności, które wykonywane są jeżeli powierzchnia jest osłonięta „pełnymi ścianami” lub szybami ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m. Pracą na wysokości nie nazywamy również prac