Wypadek w pracy – ustalanie przyczyn

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę jeśli chodzi o ustalanie przyczyn wypadków przy pracy. Przedstawiamy również praktyczne wskazówki jak to zrobić w właściwy i prawidłowy sposób. Zbieranie danych – wypadek przy pracy Podczas określania przyczyny wypadków największa trudność sprawia określenie przyczyny zewnętrznej, która spowodowała wypadek. Często występują również błędy podczas przygotowywania dokumentacji

Wypadek przy pracy – podstawowe informacje

Z definicji wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie to wywołuje uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą. Aby incydent uznać za wypadek przy pracy wszystkie te zdarzenia muszą zaistnieć wspólnie. Najtrudniejsze w ocenie wypadku przy pracy jest zdiagnozowanie przyczyny zewnętrznej, która wywołała incydent. Czynnikiem zewnętrznym, powodującym wypadki