Czynnik niebezpieczny – definicja BHP


Czynnikiem niebezpiecznym nazywamy czynnik środowiska pracy, który oddziałując na pracującego doprowadza lub może doprowadzić do urazu. Niebezpieczne czynniki, które występują podczas wykonywania pracy dzielimy na: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne.

Wyróżniamy następujące czynniki niebezpieczne fizyczne w środowisku pracy (przykłady):

 1. Poruszające się maszyny
 2. Położenie stanowiska pracy ponad poziomem morza,
 3. spadające przedmioty (np. obluzowane części maszyn, narzędzia, materiały, kamienie, odłamki skał),
 4. ostre wystające elementy,
 5. śliskie, nierówne powierzchnie,
 6. gorące lub zimne powierzchnie i substancje,
 7. substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne,
 8. gorący lub zimny mikroklimat,
 9. prąd elektryczny,
 10. elektryczność statyczna,
 11. promieniowanie,
 12. hałas, wibracje, oświetlenie
 13. pyły przemysłowe,
 14. ograniczone wąskie przestrzenie, dojścia, przejścia.

Wyróżniamy następujące czynniki niebezpieczne chemiczne w środowisku pracy (przykłady):

 • substancje toksyczne
 • substancje rakotwórcze
 • substancje uczulające
 • substancje drażniące
 • substancje mutagenne
 • substancje upośledzające funkcje rozrodcze.

Wyróżniamy następujące czynniki niebezpieczne biologiczne w środowisku pracy (przykłady):

 • Mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (wirusy, bakterie, grzyby)
 • Makroorganizmy roślinne i zwierzęce
 • substancje wytwarzane przez organizmy żywe

Praca w warunkach uciążliwych

Taka praca przebiega w warunkach uciążliwych powodujących nadmierne obciążenie organizmu.

Praca w warunkach szkodliwych

Praca wykonywana w warunkach, w których przekroczone są normy i stężenia czynników niebezpiecznych. Za pracę w warunkach szkodliwych ustala się dodatek do pensji.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *