Hałas

Hałas – niekorzystne oddziaływanie dźwięków złożonych o różnej częstotliwości. Według Polskich Norm hałas jest dźwiękiem o dowolnym charakterze akustycznym. Jest niepożądany w określonych warunkach. Powoduje około 10% chorób zawodowych jakie występują w Polsce. Rodzaje hałasu:

słyszalny od 16Hz do 16 000 Hz

niesłyszalny od 2Hz do 50Hz infradźwiękowy oraz 10 000 Hz – 100 000 Hz hałas ultradźwiękowy.

Źródła hałasu słyszalnego:

Mechaniczne: wywoływany przez maszyny i urządzenia.

Aerodynamiczny i hydrodynamiczny: ruch gazów i cieczy w rurociągach

Technologiczne: hałas wywołany zmianą spójności materiału np. podczas kruszenia lub łamania.

Szkodliwe lub uciążliwe skutki hałasu zależą od:

Natężenie hałasu,

Poziomu ekspozycji,

Rodzaju źródeł hałasu,

Relacji między człowiekiem, a źródłem hałasu.

Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka

Hałas oddziałuje i niekorzystnie wpływa na organ słuchu – w szczególności na ucho wewnętrzne. Jego szkodliwość jest zależna od ciśnienia akustycznego oraz czasu trwania podczas którego jesteśmy narażeni na hałas. Ubytki słuchowe powstają powoli, dlatego proces „utraty słuchu” jak również wszystkie choroby zawodowe z tym związane są trudne w leczeniu i należy wcześniej zapobiegać i chronić narząd słuchu przed hałasem.

Długotrwałe przebywanie w hałasie o dużym poziomie powoduje powstanie trwałego upośledzenia (ubytku) słuchu. Zaliczane jest to do chorób zawodowych.

Jaki „inny” wpływ na nasze zdrowie może mieć hałaś?

Ciągle przeszkadzający w pracy hałas powoduje u większości ludzi nerwice. Pracownicy zamknięci w Open Space często skarżą się na bóle głowy oraz nadciśnienie tętnicze. Jakie wobec tego są obowiązki pracodawcy? Powinien on przede wszystkim zadbać o maszyny oraz procesy, które nie generują dużego hałasu. Jeśli nie jest to możliwe Pracodawca powinien zapewnić pracownikom indywidualne ochrony słuchu, stosowne przerwy, ograniczenie w przebywaniu przy urządzeniach generujących duży hałas, a każde miejsce w zakładzie pracy, w którym hałas jest wysoki powinno być oznakowane.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *