Podstawy Ergonomii

Ergonomia (z języka greckiego ergon – praca, zaś nomos – prawa naturalne) to interdyscyplinarna nauka, która zajmuje się przystosowaniem narzędzi, maszyn, warunków pracy i środowiska, a przy tym zapewniając sprawne i bezpieczne wykonywanie danej pracy. Ergonomia to dążenie do jak najbezpieczniejszej pracy, która jednocześnie sprawia człowiekowi radość, dzięki czemu jest on bardziej wydajny. Ergonomie można