Podstawy Ergonomii

Ergonomia (z języka greckiego ergon – praca, zaś nomos – prawa naturalne) to interdyscyplinarna nauka, która zajmuje się przystosowaniem narzędzi, maszyn, warunków pracy i środowiska, a przy tym zapewniając sprawne i bezpieczne wykonywanie danej pracy. Ergonomia to dążenie do jak najbezpieczniejszej pracy, która jednocześnie sprawia człowiekowi radość, dzięki czemu jest on bardziej wydajny.

Ergonomie można podzielić na dwie grupy:

  1. Dotyczącą człowieka
  2. Dotyczącą techniki

Obydwie grupy badając swoje obszary mają na celu zrównoważyć stan układu jakim jest powiązanie człowiek – maszyna. Dzięki badaniom jakie wdrażają naukowcy ergonomia jest w stanie uczynić wiele dla poprawy jakości życia człowieka, a także środowiska jego pracy.

Działania Ergonomii można podzielić na dwie grupy:

  1. Praca nad planami i programami działań dla nauk technicznych.
  2. Opracowywanie planów i programów działań dla nauk społecznych.

Wprowadzanie wyników badań ergonomii podczas budowy nowych maszyn, urządzeń i narzędzi przynosi korzyści dla Pracownika. Poprawia jakość pracy, a także zmniejsza ilość występowania wypadków przy pracy.

Wyróżniamy 3 główne kierunki działania ergonomii:

  • badania i zastosowanie ergonomii
  • ergonomia koncepcyjna
  • ergonomia korekcyjna

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *