Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin:

  1. Po kontakcie substancji ze skórą usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody., zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia ze składnikami takimi jak cyjanek, fosforek glinu.
  2. Po stosowaniu środków ochronnych odzież ochronną należy wyprać. Jest to zabieg obowiązkowy dla wszystkich środków ochrony roślin zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne lub toksyczne.
  3. Jeśli produkt się zapali, należy nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.
  4. Opakowanie należy otwierać na zewnątrz a także w suchych warunkach.
  5. Pomieszczenia, w których rośliny zostały poddane zabiegom, należy dokładnie wietrzyć. Przed ponownym wejściem poczekać, aż ciesz wyschnie.

Klasyfikacja na podstawie toksyczności

Substancje i mieszaniny bardzo toksyczne (T+):

R28 – działa bardzo toksycznie

R27 – działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą

R26 – działa bardzo toksycznie przed drogi oddechowe

R39 – zagraża powstaniu bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Substancje i mieszaniny toksyczne – oznaczenia (T):

R25 – działa toksycznie po połknięciu

R24 – działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą

R23 – działa toksycznie przez drogi oddechowe

R39 – zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R48 – stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Substancje i mieszaniny szkodliwe – oznaczenia: (Xn)

R22 – działa szkodliwie po połknięciu

R21 – działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą

R20 – stwarza poważne zagrożenie zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia.

R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R68 – możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

Substacje i mieszaniny żrące (C):

R35: powoduje poważne oparzenia

R34: powoduje oparzenia

Substancje i mieszaniny drażniące (Xi):

R38 – działa drażniąco na skórę

R36 – działa drażniąco na oczy

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe

Substancje i mieszaniny uczulające

R42 – może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

R43 – może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

Inne właściwości toksyczne:

R29 – kontakt z wodą uwalnia toksyczne gazy

R31 – substancja z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

R32 – substancja z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

R33 – niebezpieczeństwo kumulacji w organiźmie

R64 – może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią

R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *